Muvafakatname örneği

aa | 17:04 | 0 Comments

Muvafakatname
Velayetim/Vesayetim altında bulunan ondört yaşını tamamlamış (onbeş yaşından gün almış) olan ................... ....................’ın Amatör Denizci Belgesi Kursuna katılmasına, sınavına girmesine ve başarılı olması halinde kendisine Amatör Denizci Belgesi verilmesine muvafakat ediyorum.
Tarih :
Velisi/Vasisi : Ad-soyad
İmza
2 Mart 2008 PAZAR
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
Resmî Gazete
YÖNETMELİK
Sayı : 26804
ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme Yeterlik şartları
MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;
a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe
onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

Category :

Fikirsayfasi.com :
Fikirsayfasi.com en tarafsiz en guncel haber ve konu basliklerini sizin icin bir araya getirmektedir.is fikirleri, bayilik,franchise hakkinda guncel haberleri, girisimcilere ve yeni is kuracaklara sunmaktadir.Facebook/fikirsayfa adresinden haberleri ve konulari takip etmeyi unutmayin!

0 Comments

En son eklenen haberler.