Doğru ve etkili konuşma ilkeleri !

etikili konuşma  ilkeleri
etikili konuşma

Güzel ve etkili konuşma her şeyden önce sağlıklı düşünceyle ilgilidir. Sağlıklı düşünceyse kişinin yeteneği yanında doğuştan itibaren edindiği bilgi, beceri birikimine ve almış olduğu eğitimle daha zengin hala gelmektedir. Konuşmamızın karşı taraftan doğru anlaşılabilmesi için ve istediğimiz etkiyi yaratabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz. Açıklık: Konuşmanın hem fizyolojik hem de psikolojik yönüyle ilgilidir. Sesleri doğru çıkarmak, sözcükleri doğru boğumlamak ve sözcükleri cümlelere dönüştürürken doğru vurgulamak konuşmamızın açık olasını sağlayacaktır. İyi bir konuşmacı olmak istiyorsak karmaşık cümleler kurmamaya özen göstermeliyiz.

Doğallık: Konuşmacının dinleyici üzerinde etkili olabilmesi için konuşmasının doğal ve inandırıcı olması gereklidir. Bunu ise ancak konuşma sırasında rahat olmakla başaracaktır. İçten bir konuşma samimi ancak ölçüsüz olmamaya dikkat etmeliyiz.

İnandırıcılık: Konuşmacının dile getireceği konuyu dinleyici grubuna inandırmak istiyorsa öncelikle sunmuş olduğu fikirlere kendisi inanmalı. Kişi inanmış olduğu fikirleri çok iyi savunur ve karşısındakilere aktarabilir. Konuşmacını vereceği örnekler konun desteklenmesi için önem taşımaktadır. Eğer konuşmacı buna dikkat etmezse dinleyici üzerindeki etki ortadan kalkar. İlginçlik: Konuşma konusu her zaman dinleyicin ilgisini çekebilmelidir. Konuşmacın vereceği mesajlar ve konuşma içeriği ilgi çekmelidir. Konumuza uygun anlatım sırasında kullanabileceğimiz materyaller konun daha da ilginç olmasını sağlayabilir. Sözlü anlatım sırasında konuyla bağlantılı anekdotlar, hikayeler eğlenceli ve dikkat çekici olabilir.

Beden dili yani jest ve mimikler, bunun yanında vurgu ve tonlamalar da ilgi çekici olabilir. Konuşmacının Bilgi Donanımı: İyi bir konuşma sağlam bilgi ve belgelere dayanmalıdır. Konuşmacı konuşmasında kullanacağı mesajlar ve bilgileri en doğru biçimde aktarmalıdır. Bunu da yapabilmesi için kendi akademik bilgi donanımının da yeterli düzeyde olması gerekli. Başarılı bir konuşma için içeriğe uygun temel ve akademik bilgiye sahip olmalı ve zengin söz dağarcığımızla cümlelerimizi desteklemeliyiz.

Ön Çalışma: Konuşmacı başarılı bir sunum için önceden bir hazırlık yapmamız önemlidir. Çünkü hazırlıksız yapmış olduğumuz günlük konuşmalarımızdaki gibi rahat bir konuşma için önceden konumuza hazır olmamız gerekli.

Yöntem ve Plan: Konuşmanın yöntem ve planı, konuşmanın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Sesleri doğru çıkaran, sesleri doğru boğumla yan, vurgu ve tonlamaları yerinde yapan, konuyla ilgili gerekli bilgi ve söz dağarcığına sahip olan biri konuşma yöntem ve planını hazırlamazsa başarılı olamaz. Hazırlıklı konuşmalarda hedef kitlenin niteliklerine, konuşma süresine, konuşmada kullanacağı araçlara göre içerik ve mantıksal bir plan hazırlamalıdır. Konuşma planı ile kişi konuşma sırasında yaşayabileceği sorunları önceden görerek sorunu giderebilir. Böylece sunumda başarılı olabilir.

Konuşmayı Destekleyen Yardımcı Unsurlar: Hazırlıklı konuşmalarda ele alınan konunun daha etkili ve kalıcı bir şekilde dinleyiciye aktarılması için sunum araçları kullanabiliriz. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı ve powerpoint kullanarak, sunum sırasında dinleyicinin sunumu daha iyi kavraya bilmesi için el notları dağıtabiliriz. Tabii ki bu hazırlıklarımızı konuşma planımıza uygun kısımlara yerleştirilmesine özen göstermeliyiz. Sunumda kullanacağımız bu araçların konuşmamızın önüne geçmemesine dikkat etmeliyiz. Yani abartmadan yerli yerinde kullanmalıyız.

Üslup: Konuşmamızda belli bir üslup edinmeliyiz. Ancak bu seçimde çok dikkatli olmalıyız. Çünkü konumuza bağlı kalmadan oradan buradan çenebaz bir üslup olmamasına, sunum sırasında çekingen tavır ve üsluptan, kendimizi öven konuşmasında kendi ve yaptıklarından bahseden bir üsluptan kaçınmalıyız. Konuşmacı ağır başlı, ciddi, çok gergin olmayan, eğlenceli, nazik, ve orijinal özellikler taşımaya özen göstermeliyiz.


0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör