Pazarlamanın ilkeleri nelerdir?

Pazarlama nedir?

Bir malın, bir ürünün, bir hizmetin vb. satışını artırmak gereğiyle satış elemanları yetiştirme, piyasa durumunu ve gereksinimini saptama, tanıtma, paketleme gibi etkinliklerin tümüne verilen addır. Ayrıca pazarlama işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için üreticiden tüketiciye kadar oluşturulan organizasyonlar bütünüdür.


Pazarlama araştırması ne demektir.?


Pazarlama araştırması, tüketiciyi, müşteriyi ve halkı bilgi yoluyla pazarlamacıya bağlayan işlevlerin ve hareketlerin yapılma eylem sürecinin incelenmesidir.

Pazarlamanın temel kavramları ve aralarındaki ilişkiler “pazarlama döngüsü” çerçevesinde gösterilmektedir.

Pazarlama kavramlarını ise; pazar, ihtiyaç, istek, talep, ürün, değişim, müşteri tatmini ve müşteri sadakati şeklinde sıralamak olarak mümkündür.


Markanın Tanımı !


Marka, bir satıcının mal veya hizmetini diğer satıcılarınkilerden farklı olarak tanımlayan ad, terim, tasarım, sembol veya diğer herhangi bir özelliktir.

ISO marka standartları, bir markanın tüketicilerin zihninde ayırt edici imajlar ve çağrışımlar yaratarak ekonomik fayda / değerler üretmesini" amaçlayan "maddi olmayan bir varlık" olduğunu ekler.


Pazarlamanın 4P si nedir ?

Pazarlamanın en temel unsurları olarak ele alınacak konu pazarlamanın 4p sidir. Bu

Pazarlama ilkeleri, en basit haliyle pazarlamanın 4P'si adı altında toplanmıştır. 4P, İngilizce'deki

Product (Ürün),

Price (Fiyat),

Place (Dağıtım) ve

Promotion (Tutundurma) kelimelerinin baş harflerini ifade eder.


ÜRÜN

Bir ürün kısaylaması yapılırken soyut ve somut olması kavramları ile değerlendirilir. Yani alınan satılan ve yer değiştirlebilen kavramların tümünü içine alır. Dolayısıyla bir ürün, bir fikir, fiziksel bir varlık (mallar) veya bir hizmet veya bu üçünün herhangi bir kombinasyonu olabilir. Bireysel ve örgütsel hedeflerin karşılanmasında değişim amacıyla mevcuttur.


FİYAT

Fiyat, belirli bir miktarda mal veya hizmet almak için gereken para, mal veya hizmet miktarını gösteren resmi ürün değeri için ortaya konan miktardır.

YER (Dağıtım)

Dağıtım etme eylemi anlamına gelir pazarlama ve taşıma ürünleri için tüketicilerin . Ayrıca, belirli bir ürün için pazar kapsamının kapsamını açıklamak için de kullanılır.


PROMOSYON (Tutundurma)

Tutundurma, faaliyetleri bir ürünün bilinirliğini arttırmayı ve pazarda yer edinmesini sağlayan tanıtım faaliyetlerini kapsar. Tutundurma faaliyetleri ; satış faaliyetleri, halkla ilişkiler, reklam, satış promosyonları gibi uygulamalardan oluşan faaliyetler bütünüdür..


Pazarlama türleri nelerdir.?

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için çeşitli pazarlama faaliyetleri oluşturmak gereklidir. Hızla gelişen piyasa koşulları ve ekonomik faaliyetler ile bu gereksinim çeşitli teknikler ile sürdürülmelidir. Bu faaliyetlerin başlıca konuları, edinilen pazarlama türüne göre faaliyetlere katkı sağlamaktadır.

Bunlar;


İNFLUENCER PAZARLAMA (MARKETİNG)


influencer pazarlama
influencer pazarlama nedir?

İnfluencer pazarlama şirketlerin doğrudan ve direkt algı yönetimi ile oluşturulur. Yani kitlesel algı yönetimi ile ürün ve projenin toplum içinde kabul görme hissiyatını oluşturulur. Genellikle sosyal medya kullanıcıları ile başlayan bu süreç ünlü kişiler yada sosyal medya fenomenleri ile yürütülen yönetim biçimidir. Örnek; bir ünlünün giymiş olduğu ayakkabı takipçileri tarafından da kabul görmesi o ürünün satış rakamlılarını arttıracaktır.


İÇERİK PAZARLAMA (İLİŞKİ)


İçerik pazarlaması, hedef kitlenize içerik oluşturma, yayınlama ve dağıtma işlemidir. Bir içerik pazarlama programının en yaygın bileşenleri, sosyal medya ağları, bloglar, görsel içerik ve araçlar, e-kitaplar veya web seminerleri gibi premium içerik varlıklarıdır.

VİRAL PAZARLAMA

Viral pazarlama, insanları bir pazarlama mesajını iletmeye teşvik eden ve kolaylaştıran bir pazarlama olgusudur.


EKO PAZARLAMA (YEŞİL PAZARLAMA)

Bu terim, ekolojik kaygılara duyarlı veya duyarlı bir şekilde ürünleri üretme, tanıtma, paketleme ve geri alma çabalarını tanımlamak için de kullanılabilir.


SEO PAZARLAMA (ANAHTAR PAZARLAMA)


İnsalnların web kullanım verilerinin etkin kullanımı sonucu ile elde edilen verilerin ilişkilendirilmesidir. Bu pazarlama biçimi pazarlamada yürütülen anahtar kelimelerin web üzerindeki reklam faaliyetlerini tetikler. Yani bir ürün satıyorsunuz ve insanların sizi bulma yöntemleri arama kriterlerini ile bağlantılı olarak doğru ve net müşterileri bulma biçimidir. Sanal ortamda bulunan markanız yada ürününüz, doğru etiketleme yani doğru anhtar kelimeler ile doğru kullanıcı kütlelerine ulaşır. Genellikle Google seo optimizasyonları bu işe yarar.

GERİLLA PAZARLAMASI

Gerilla pazarlaması , Genellikle minimum kaynaklardan maksimum sonuç elde etmeyi amaçlayan. Alışık olmadığımız ve yaratıcı bir pazarlama stratejisini tanımlar .Doğru kullanıldığında etkin sonuçlar elde edilir.Bu pazarlamanın algı pazarlama ile birlikte yürütülmesi etkisinisi arttırabilir.


gerilla pazarlama nedir.
gerilla pazarlama örnekleri

gerilla pazarlama örnekleri
gerilla pazarlama örnekleri

gerilla pazarlama örnekleri
gerilla pazarlama örnekleri

13 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör