Stratejik Ürün Destek Programı


Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

28 Aralık 2020 tarihi ve sonrası başvurular için (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında)

Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Taahütnamesi

Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu

Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu

Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru

Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi

Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu

Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu Stratejik Ürün Destek Programı Başvuruların Kontrolü Tablosu

Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör