Tacir nedir ve tacir olmanın hüküm sonuçları nelerdir?

Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri ve Ticaret Sicili Uygulamaları Hakkında Bilgiler

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir.

İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.

Ticari işletme işleten Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, tacir sayılmazlar.


Ticaret şirketlerinde tacir sıfatı şirketin kendisine aittir.

Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşur.

- Şahıs Şirketleri: kollektif şirket, komandit şirket

- Sermaye Şirketleri: anonim, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Tacir olmanın hüküm ve sonuçları ise şunlardır:

  • İflasa tabi olma

  • Ticaret siciline ve odaya kaydolma

  • Ticaret unvanı kullanma

  • Ticari defterleri tutma

  • Ticari iş karinesine ve ticari örf ve adete tabi olma

  • Basiretli iş adamı gibi davranma

  • Ücret ve faiz isteme

  • Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememe,

  • Fatura verme


16 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör